Omsorg 2025

Omsorg 2025 er Stavanger kommunens strategidokument for helse- og omsorgstjenestene fram mot 2025.

Du trenger Adobe Acrobat Reader eller Foxit (begge er gratis) for å lese pdf. Installer Acrobat Reader eller last ned Foxit

Omsorg 2025 (pdf)

Strategien er utarbeidet med bred deltakelse fra politikere, ulike avdelinger og virksomheter i Stavanger kommune, tillitsvalgte og interesseorganisasjoner. Arbeidet med strategien bygger på kunnskapsbasert praksis og forbedringsarbeid. Omsorg 2025 ble vedtatt i bystyret i 2008 og rulleres årlig.

Kapittel 1-3 beskriver bakgrunnen for arbeidet med Omsorg 2025 og de overordnede strategiene som Stavanger kommune arbeider etter.

Kapittel 4-12 er en sammenfatning av arbeid i ulike arbeidsgrupper, og de viktigste forslagene til tiltak fra arbeidsgruppene er samlet i rammer etter det enkelte kapittel.


 


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam