Godtgjøring for støttekontakter

Per mai 2016 godtgjøres støttekontakter på følgende måte:

 

 

  •      Støttekontakter over 18 år: kr. 144,62.
  •      Støttekontakter over 30 år: kr. 178,31

 

Det er ikke fastsatt ferietid, men du har krav på sommerferie, påskeferie, juleferie osv. Det er viktig at du avtaler ferie i god tid. Feriepenger er inkludert i godtgjøringen.

  • Timelister skal leveres til barneverntjenesten/helse- og sosialkontoret minst hver andre måned.
  • Utgifter dekkes med maksimum 400 kroner per måned. Støttekontakten må selv legge ut for utgifter på forhånd, og får dette tilbakebetalt ved neste lønnsutbetaling. Støttekontaktens utlegg skal dokumenteres med kvitteringer. Du må sjekke hva som gjelder for ditt oppdrag. Utgiftsdekningen er ikke høy, og det er viktig å være kreativ og tenke ut aktiviteter som ikke alltid må koste noe. Det er viktig å ikke legge opp til et høyt pengeforbruk, da en også må ta hensyn til brukers økonomi. Det trenger ikke nødvendigvis koste noe for at bruker skal ha utbytte av samværet. Hvis det er et gjentatt problem at bruker ikke har penger til aktiviteter dere har planlagt og som er i samsvar med målsettingen, bør dere ta dette opp med fagkonsulenten/kontaktpersonen. Dersom det ved en spesiell anledning er behov for ekstra utgiftsdekning, for eksempel ved tur til Kongeparken, må dette forhåndsgodkjennes av fagkonsulent/kontaktperson.
  • Kommunen forutsetter at støttekontakt og bruker ikke skal ha noen økonomisk fordeler av hverandre.
  • Dokumenterte reiseutgifter dekkes. Bruk av bil dekkes med cirka 100 km per måned i forbindelse med avtalte aktiviteter, til/fra veiledning og annen avtalt kontakt med barneverntjenesten/HSK.
  • Det ytes ikke godtgjøring i forbindelse med deltagelse på kurs. En kan likevel søke om å få dekket utgifter til relevante kurs. En må ha forhåndsgodkjenning av fagkonsulenten/kontaktpersonen for å få dekket kostnadene i ettertid. 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen