Hva kreves?

Hva kreves for å bli støttekontakt:

For å bli støttekontakt  må du ha fylt 18 år og være pålitelig, ha en avklart livssituasjon og du bør kunne binde deg for minst ett år. Dersom du er foreslått å være støttekontakt for en person du kjenner kan du være fra 16 år, og i kortere tid enn ett år. Har du overskudd å gi av, er trygg på deg selv, har evne til samarbeid og kan sette grenser, er dette kanskje noe for deg?

Hva er en støttekontakt?

En støttekontakt defineres å være «en lønnet person som over tid, gjennom samvær og ulike fritidsaktiviteter, har som oppgave å bidra til å øke et annet menneskets evne til å utfolde seg, mestre ulike livssituasjoner og øke troen på seg selv».

Samværet med en støttekontakt gir en mer meningsfull fritid, noe å se fram til og gode minner å se tilbake på. Det at du blir støttekontakt kan hjelpe et annet menneske mer enn du aner, samtidig som du selv kan få mange positive opplevelser.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam