Hvem trenger støttekontakt?

Mennesker som trenger støttekontakt er i alle aldre og er ulike og derfor er det ønskelig at også støttekontaktene er forskjellige.

Noen trenger hjelp i en overgangsfase, mens andre har behov for støtte i mange år fremover. De som trenger støttekontakt har ofte problemer med å komme seg ut på egenhånd. Noen har lite nettverk, føler seg ensomme, har en utviklingshemminghar en fysisk funksjonshemming eller har sosiale- eller psykiske problemer. Det å ha støttekontakt kan bidra til å gi et annet menneske økt livskvalitet.

Målsetting vil variere ut fra bruker til bruker og dennes behov. Målsetting med oppdraget skal stå i oppdragsavtalen, og det kan også stå forslag til aktiviteter som støttekontakt og bruker kan gjøre sammen. Det er viktig at støttekontakten følger målsetting og de tilrådde aktivitetene. Hvis du skulle oppleve at det er vanskelig å følge målsettingen, må du ta dette opp med fagkonsulenten/kontaktpersonen. F.eks. hvis målsettingen er at barnet skal integreres i en fast fritidsaktivitet i nærmiljøet, mens foreldrene helst vil du skal komme hjem å gjøre lekser med barnet.  ________________________

Utviklingshemming: Mennesker med utviklingshemming trenger stimulering, trening og støtte for å kunne utnytte sine resurser best mulig. På noen områder går deres utvikling langsommere og det er mer varierende grenser for hva som kan læres. For mange med utviklingshemming kan også bevisstheten om å være annerledes være en belastning.

Fysisk funksjonshemming: En del mennesker, unge eller voksne, med fysisk funksjonshemming kan trenge hjelp til hverdagslige gjøremål og til lettere å kunne delta på aktiviteter i fritiden. Noen mennesker er født med funksjonshemming, andre er blitt funksjonshemmet pga. sykdom, skade eller ulykke.

Psykiske problemer: Mennesker med psykiske problemer som trenger støttekontakt kan synes det er vanskelig å ha sosial omgang og komme seg ut på egenhånd. De som trenger støttekontakt har ofte et lite nettverk. De trenger en person å prate med og som kan bidra til at vedkommende får oppleve hyggelige aktiviteter. Å være deprimert eller ha mye angst kan føre til isolasjon og en økt sårbarhet overfor fremmede mennesker og ukjente situasjoner.

Barn: Barn som trenger støttekontakt kan ha lite nettverk og få venner. De kan ha en fysisk sykdom som gjør at foreldrene trenger avlastning. Noen barn trenger en voksen person som er forutsigbar, som representerer et fast holdepunkt, og som kan bidra til nye positive erfaringer. Problematiske familieforhold, lite sosialt nettverk eller integreringsproblemer kan gi barn behov for kontakt med et annet menneske som representerer trygghet og en god rollemodell. Enkelte barn har problemer på skolen eller i omgangskretsen. En støttekontakt kan gi et barn muligheten til å lære regler og normer gjennom nye situasjoner og opplevelser. En støttekontakt kan være en som barnet kan diskutere med og bli hørt og sett av. En støttekontakt kan være en som aktiviserer og inspirerer.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam