Hvordan bli støttekontakt?

Les mer om hvordan du blir støttekontakt.

  • Den som søker om å bli støttekontakt og har sendt inn søknadsskjema og tilhørende politiattest vil bli innkalt til intervju ved tiltaksavdelingen. Elektronisk søknadsskjema finner du i menyen til venstre.
  • Alder, kjønn, personlighet og interesser er avgjørende når vi skal koble støttekontakt med rett bruker. Kontaktperson på tiltaksavdelingen avgjør, sammen med støttekontakten, hvilket oppdrag som passer. Når vi er enige om en kobling mellom støttekontakt og bruker, vil intervjunotatet sammen med forslag om kobling bli sendt fra oss til barneverntjenesten eller til det aktuelle helse- og sosialkontoret. Saksbehandler der innkaller støttekontakten til møte. Der vil det gis nærmere informasjon om oppdraget, taushetsplikten, veiledning og økonomisk godtgjøring. Det skrives oppdragsavtale med ett års varighet som blant annet inneholder tiltak og mål for den enkelte bruker. Veiledning gis vanligvis etter behov. Kjøre- og timelister skal sendes til barneverntjenesten eller det aktuelle helse- og sosialkontoret.
  • Støttekontakten har krav på veiledning. Navn på veileder og hyppighet skal stå i oppdragsavtalen. Noen har brukere med tung problematikk, og kan ha behov for hyppig veiledning. Andre har lettere brukere og trenger ikke så ofte veiledning. De fleste støttekontakt vil oppleve at det i oppdragsavtalen skrives at veiledning gis «etter behov». Støttekontakten oppfordres derfor til selv å ta kontakt med fagkonsulent/kontaktperson og be om å få avtalt tid for veiledning, eller for å diskutere saken per telefon. Du må selv ta ansvar for å melde fra om veiledningsbehov. Dersom du ikke får tak i fagkonsulent/kontaktperson er det lurt å legge igjen beskjed på svarer slik at den kan ringe deg tilbake. Ofte er mail den beste måten å få gitt beskjed på.
  • Alle støttekontakter har taushetsplikt og alle må signere taushetserklæring som gjelder for resten av livet. Taushetsplikten reguleres av Forvaltningslovens §13. I tillegg gjelder bestemmelsene i Lov om barneverntjenester og Helse- og omsorgstjenesteloven. Hvis det er noe man er i tvil om, bør man forelegge disse spørsmålene for fagkonsulent/kontaktperson. Vær oppmerksom på at taushetsplikten ikke gjelder ovenfor barneverntjenesten/helse- og sosialkontoret. Ikke sitt inne med bekymring – ta dette opp med fagkonsulent/kontaktperson.
  • Støttekontakter skal skrive rapport på fastsatt skjema, vanligvis to ganger per år. 

Gå til elektronisk søknadsskjema

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam