Oppdragstaker

Støttekontakter i Stavanger kommune er oppdragstakere og ikke arbeidstakere.

Kontrakt mellom kommunen og støttekontakter
  • At støttekontakter er oppdragstakere og ikke arbeidstakere betyr i praksis at arbeidsmiljøloven, ferieloven og hovedtariffavtalen ikke kommer til anvendelse.
  • Som oppdragstaker har støttekontakter ikke rett på sykepenger fra oppdragsgiver. En har heller ikke anledning til å bruke egenmelding. Du får kun lønn for utført arbeid. Dette er en av årsakene til at vi fraråder personer å ha støttekontaktoppdrag som «jobb».
  • Forsikring/skade:  Ved skade på gjenstander som kreves erstattet skriver du ned hva som skjedde og dokumenterer verdien på det som kreves erstattet. Det er viktig å melde fra så snart som mulig. Ved tyveri av for eksempel penger har en ikke krav på å få dem erstattet av kommunen. Ved tyveri/krav om erstatning av gjenstander må det sannsynliggjøres at du har opptrådt ansvarlig. Hvis du har opptrådt uaktsomt, ytes ikke erstatning. Hvis du kjører egen bil sammen med bruker og det oppstår en skade, dekkes dette av din egen forsikring. Egenandel må støttekontakten selv dekke. Hvis du som støttekontakt låner brukers/foresattes bil for å kjøre på aktiviteter og det oppstår en skade på bilen, har bileier ansvar og det er bilens forsikring som må dekke skader som oppstår. Foresatte/bileier får ikke dekket egenandel av kommunen.

 

  • Stavanger kommune har ikke tegnet personskadeforsikring for oppdragstakere.

             

  • «Standard» innvilgede timer er vanligvis mellom 12 og 16 timer pr. måned. Inkludert i timetallet er avtalt veiledning og avtalt kontakt med barneverntjenesten/HSK. Ubrukte timer, utgiftsdekning eller kilometergodtgjøring i en måned kan til en viss grad forskyves til neste måned, hvis små avvik, for eksempel to timer. Dersom man ønsker å forskjyve et stort avvik, må dette tas opp med fagkonsulenten/kontaktpersonen på forhånd.
  • Oppsigelse/opphør av avtalen i oppdragsperioden – Det vil i de fleste tilfeller være ønskelig at støttekontaktoppdraget har en varighet på minst ett år. Det gjelder likevel fire ukers gjensidig oppsigelsestid. 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen