Politiattest

Personer som utfører oppdrag som støttekontakt må levere politiattest.

Politiattest for støttekontakter
  • Personer som utfører oppdrag som støttekontakt for barn under 18 år må levere politiattest etter barnevernloven §6-10, første ledd, jf. Politiregisterloven §39, første ledd . Personer som skal være støttekontakt for personer over 18 år må levere politiattest etter helse- og omsorgstjenesteloven §5-4, første ledd, jf. Helsepersonalloven §20a, sjette ledd.
  • Politiattesten er gyldig i tre måneder og skal derfor ikke være eldre ved inngåelse av oppdragsavtale. Når det fattes nytt vedtak om støttekontakt for samme barn, kan politiattest kreves. Når det fattes vedtak for nytt barn skal politiattest kreves. Politiattesten kan kreves fornyet etter seks måneder.
  • Formålsbekreftelsen til politiattesten finner du på siste side i det elektroniske søknadsskjemaet om å bli støttekontakt. Du må fylle inn ditt navn i formålsbekreftelsen og legge denne ved søknaden om politiattest på politi.no. Husk og notere hvilke formål og kategori du skal velge i "søknad om politiattest" (dette står på el-skjemaet under krav om politiattest).
  • Støttekontakter blir ikke innkalt til intervju før politiattesten foreligger.

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen