Kommunal oppreisningsordning

Stavanger kommune har vedtatt å gjenåpne den kommunale oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn.

Gjenåpning av oppreisningsordningen ble vedtatt av bystyret 19.11.14. Ordningen omfatter personer som har vært utsatt for overgrep eller opplevd uverdige omsorgsforhold i institusjon eller fosterhjem under barnevernets omsorg i perioden før 1. januar 1993. Ordningen gjenåpnes fra 1. mai 2015 til 1. mai 2017.

Samme kriterier og regler
Stavanger kommune vil legge til rette for behandling av saker etter samme kriterier og regler som lå til grunn for ordningen i perioden 2006-2008. Oppreisningsordningen gjelder ikke personer som tidligere har søkt og fått sine søknader behandlet. De som fikk søknaden sin avvist forrige gang fordi de søkte etter fristen, kan søke på nytt.

Vedtekter for kommunal oppreisningsordning

Hvordan søker du
Vi ser helst at du søker via vårt elektroniske søknadsskjema.

Du kan også bruke vårt papirskjema
Papirsøknader må sendes per post til:

Stavanger kommune
Oppvekst og levekår
Postboks 8001
4068 Stavanger

Kontaktinformasjon
Henvendelser og spørsmål rettes til Sekretariatet / Oppvekst- og Levekårservice på tlf. 90 52 85 57 eller via sentralbordet på tlf. 51 50 70 90.
Vi er tilgjengelig på telefon hver torsdag.

Du kan også kontakte oss på e-post oppreisningsordningen@stavanger.kommune.no


NB! Søknader må ikke sendes per e-post.

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen