Stebarnadopsjon

Søknad om stebarnadopsjon rettes til Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region Vest, tlf: 466 19 300 som innhenter nødvendig dokumentasjon. Bufetat foretar en vurdering i forhold til hvorvidt søkerne fyller lovens krav for stebarnadopsjon. Dersom søknaden er aktuell, bes kommunen om å foreta en utredning og vurdering i saken.

Saksgang

Når Barneverntjenesten, tiltaksavdelingen, mottar saksdokumenter fra Bufetat, Region Vest vedrørende søknad om stebarnadopsjon tar vi kontakt med søkerne for å informere om ventetid og lage en avtale.

Vanlig saksbehandlingstid er 1 måned fra første samtale til saken sendes Region Vest. Tiltaksavdelingen har tilrådningsmyndighet og det er Region Vest som har vedtaksmyndighet. Hvis søknaden avslås ved Region Vest har søkerne klagerett. Anken behandles ved Barne- og familiedepartementet.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen