Tiltak i hjemmet

For å gi barn en forsvarlig omsorg i hjemmet eller forebygge omsorgssvikt kan barneverntjenesten sette inn en rekke hjelpetiltak i hjemmet. Tiltak kan være rettet inn for å øke foreldrekompetansen, kompensere mangler i omsorgen, eller avlaste foreldrene.

Se nærmere under menyen på venstre side om de enkelte tiltakene.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam