Besøkshjem som hjelpetiltak

Besøkshjem er en familie som på oppdrag fra barneverntjenesten tar imot et eller flere barn i helger og eventuelt ferier.

Bakgrunnen for å sette i verk tiltaket kan være forskjellig. Det kan foreldres behov for avlastning for å få overskudd, eller barns behov for tilskudd av voksenmodeller,  og å oppleve andre omgivelser med flere trygge voksne som bryr seg om dem. Kontakten med de voksne har som mål å gi barna overskudd, lærdom, stimulans, glede og trygghet.

Den mest vanlige hyppigheten er hver 4. helg, men noen ganger er det så ofte som annen hver helg.

Familien betaler ingen egenandel for tiltaket.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam