Økonomisk hjelp

I kontakt med foreldre og barn vil barneverntjenesten kunne få spørsmål om hjelp til dekning av ulike utgifter. Slike spørsmål kan oppfattes som en søknad, og behandles i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Ved avslag vil være klageadgang på vedtaket.

Et slik hjelpetiltak må komme barnet direkte til gode.

Barneverntjenesten kan også, på eget initiativ, tilby familier økonomisk dekning av enkelte utgifter dersom dette vurderes som nødvendig for barnet.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam