Terapeutiske tiltak i familien

Barneverntjenesten kan sette inn helt spesielle tiltak som har som siktemål å styrke foreldrekompetansen, og som det er utviklet spesielle metoder for.

Noen tiltak står kommunen selv for, mens andre tjenester kjøpes for eksempel fra Bufetat. Eksempel på terapeutiske tiltak i familien er Familieråd, foreldreveiledning (herunder Multisystemisk terapi (MST) og Parent Management Training (PMT)), miljøarbeid i hjemmet og nettverkstiltak.

Saker med terapeutiske tiltak i familien starter ofte ved at barneverntjenesten får en henvendelse fra foreldre som er bekymret fordi: 1)De opplever at barnet har en problematisk atferd,  2)Foreldrene opplever at de er inne i negative sirkler som er vanskelig å komme ut av i samspillet med barnet, eller  3)Foreldrene opplever at de har mistet kontrollen over ungdommen.

Terapeutiske tiltak i familien kommer svært ofte inn som et alternativ til å flytte barnet ut av hjemmet. Ved å sette inn terapeutiske tiltak tidlig, før situasjonen blir fastlåst, kan en unngå mange flyttinger ut av hjemmet.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam