Barnevernsinstutisjon

Barn som for en kortere eller lengre tid ikke kan bo hjemme, kan ved hjelp av barneverntjenesten plasseres i institusjon hvor barnets behov for omsorg og ev. behandling skal dekkes.

Dette gjøres kun når forholdene i hjemmet er slik at barnet ikke kan bo hjemme, og barnet ikke kan nyttigjøre seg plass i et fosterhjem. Dette kan være basert på samtykke fra foreldre og/eller barnet, eller basert på vedtak i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam