Vil du bli vertsfamilie/husvert for enslige mindreårige flyktninger?

Hva vil det si å være husvert?
Å være husvert vil si at du blir kjent med ungdommen som blir bosatt hos deg og deltar i oppfølgingen sammen med oss i kommunen. Egne husregler utarbeides i fellesskap mellom ungdommen, miljøterapeuter og vertsfamilie.  

Hva kreves av husvert?
For å bli husvert må ha en hybel eller leilighet hvor ungdommen skal bo og som er godkjent for utleie etter kommunens regler. Du må ha interesse, tid og være engasjert i ungdommen du er vert for. Du må bidra til at ungdommene får voksenstøtte, trygghet og muligheter for skape seg et godt liv i Stavanger. 

Hvem er ungdommene?
Enslige mindreårige flyktninger i alderen 16-18 (20) år som har kommet til Norge uten foreldre. Alle som blir bosatt har oppholdstillatelse, går på skole eller er i jobb. Ungdommene får økonomisk bistand og miljøterapeutisk oppfølging fra kommunen.

Hvordan blir jeg husvert?
For å bli husvert må du gjennom en godkjenningsprosess. Taushetserklæring må underskrives og politiattest framlegges. Avtalen skrives normalt for 12 måneder med en måned gjensidig oppsigelse. 

Hva slags godtgjøring får jeg?
Husverter mottar arbeidsgodtgjøring (50 % av KS` satser for fosterhjem) og utgiftsdekning (20 % av KS`satser for fosterhjem). Vertsfamilier/husverter får også husleie for hybelen de leier ut (Nav`s satser). Oppsigelse er 1 måned.

Kontaktinfo:

EMbo Stavanger:
Johanne Fjelde: 456 65 446 eller epost  johanne.fjelde@stavanger.kommune.no


Barneverntjenesten:
Anna Marie Teilgård: 957 50 934 eller epost ateilgaar@stavanger.kommune.no
 

  

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen