Husvert for flyktning

Vil du bli vertsfamilie/husvert for en enslig mindreårig flyktning?

Hva vil det si å være vertsfamilie?
Å være vertsfamilie/husvert vil si at du blir kjent med ungdommen som blir bosatt hos deg og deltar i oppfølgingen sammen med oss i kommunen. Egne husregler utarbeides i fellesskap mellom ungdommen, miljøterapeuter og vertsfamilie. Informasjonsmøte 18. oktober 2016 

Hva kreves av husverten/vertsfamilien?
Vertsfamilien/husverten må ha en hybel eller leilighet hvor ungdommen skal bo og som er godkjent for utleie etter kommunens regler. Du må ha interesse, tid og være engasjert i ungdommen du er vert for. Du må bidra til at ungdommene får voksenstøtte, trygghet og muligheter for skape seg et godt liv i Stavanger. 

Hvem er ungdommene?
Enslige mindreårige flyktninger i alderen 16-18 år som har kommet til Norge uten foreldre. Alle som blir bosatt har oppholdstillatelse, går på skole eller er i jobb. Ungdommene får økonomisk bistand og miljøterapeutisk oppfølging fra kommunen.

Hvordan blir jeg husvert/vertsfamilie?
Du må gjennom en godkjenningsprosess. Taushetserklæring må underskrives og politiattest framlegges. Avtalen skrives normalt for 12 måneder med en måned gjensidig oppsigelse. 

Hva slags godtgjøring får jeg?
Vertsfamilier/husverter mottar arbeidsgodtgjøring (50 % av KS` satser for fosterhjem) og utgiftsdekning (20 % av KS`satser for fosterhjem). Vertsfamilier/husverter får også husleie for hybelen de leier ut (Nav`s satser). Oppsigelse er 1 måned.

Kontaktinfo:
Barneverntjenesten:
Anna Marie Teilgård: 957 50 934 eller epost ateilgaar@stavanger.kommune.no 

EMbo:
Johanne Fjelde: 456 65 446 eller epost  johanne.fjelde@stavanger.kommune.no

Ungbo:
Torgeir Fiskum: 51 91 38 24 eller epost torgeir.fiskum@stavanger.kommune.no  

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen