Vil du bli vertsfamilie?

Vertsfamilier for enslige mindreårige flyktninger

Stavanger Barnevern og UNGBO startet samarbeidet i 2016 og har til nå 14 ungdommer som blir fulgt opp av UNGBO, i samarbeid med vertsfamilier og behovet er økende.

Aktuelle ungdommer for vertsfamilie er mellom 16-20 år og har bodd i et av EMbo sine tiltak en periode, og har behov for oppfølging.

Hvem er aktuell

  • Du er gift/samboer/enslig med eller uten egne barn.
  • Du ønsker å gi/dele av deg selv
  • Du vil inkludere ungdommen i familien, om det faller seg naturlig.
  • Du har en godkjent utleieenhet i tilknytning til din egen bolig.

Vertsfamiliens oppgaver

Oppstarten vil fokus være å bli kjent og etablere en trygg relasjon. Mye av kontakten mellom vertsfamilien og ungdommen skjer på hjemmebane. Kontakten kan omhandle organisering av hybel, matlaging og sosialt samvær, handleturer, og andre aktiviteter både i hjemmet og i nærområdene.  

Oppfølging i arbeidet med ungdommene vil være i tett samarbeid mellom UNGBO og vertsfamilie. Ungdom i vertsfamilie får sin egen koordinator fra UNGBO. Det legges avgjørende vekt på å skape god relasjon og allianse til ungdommene, fordi trygge og tette relasjoner er en viktig faktor for å utvikle seg.

Vertsfamilien har oppfølging av ungdommen inntil 20 timer i mnd. Vertsfamilien vil motta veiledning og oppfølging fra UNGBO.

Om boligen

Hybelen eller leiligheten som en leier ut må være en selvstendig boenhet tilknyttet egen bolig, som f. eks en sokkelleilighet. Den må være godkjent for utleie av Stavanger kommune, og ha normalt god standard. Det ønskes fortrinnsvis møblerte boliger.

Hvordan blir jeg vertsfamilie

Det må sendes en søknad (link under) til Stavanger Barneverntjeneste. Vertsfamilien må gjennom en godkjenningsprosess, hvor blant annet taushetserklæring må underskrives og uttømmende politiattest framlegges.

Barneverntjenesten inngår oppdragsavtalen med vertsfamilie som godkjennes. Avtalen skrives normalt for 12 måneder, med 1 måneds gjensidig oppsigelse.

Vertsfamilien mottar arbeidsgodtgjøring og utgiftsdekning for oppdraget/rollen de utøver. Arbeidsgodtgjøringen utgjør 50 % av KS sine gjeldende satser for fosterhjem, mens utgiftsdekningen utgjør 20 % av KS sine satser for fosterhjem. Se Kommunenes Sentralforbund, KS, sine nettsider. Utgiftsdekningen er øremerket direkte kontakt og aktivitet mellom vertsfamilien og ungdommen.

 Søknadsskjema (Du kan skrive rett inn i word-dokumentet og sende den på epost)

Her er en pdf med mer informasjon om det å være vertsfamilie. 

Du kan sende e-post eller ringe til:

Anna Marie Teilgård: 957 50 934 ateilgaar@stavanger.kommune.no 

Bent Nielsen: 947 99 709 bent.nielsen@stavanger.kommune.no 

Knut Redalen (red.)

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam