Godtgjøring som besøkshjem

Et barn, to voksne som sitter i sofaen

Veiledende satser for fosterhjem og besøkshjem

Besøkshjemmet godgjøres med arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning etter KS sine satser. Det er vanlig å være besøkshjem hver 3. eller 4. helg. Noen barn kan ha behov for å være noen ekstra dager i besøkshjemmet i forbindelse med ferie. Besøkshjemmet henter barnet/barna fredag ettermiddag og bringer dem hjem søndag ettermiddag. Nødvendig utstyr for barnet søkes innvilget ved Stavanger barneverntjeneste. Kjøregodtgjørelse blir gitt etter gjeldende satser. Arbeidsgodtgjørelse er skattepliktig.

Ta kontakt dersom dere har behov for mer informasjon. For å bli besøkshjem må dere ha en stabil livssituasjon og kunne binde dere for minst 1 år. Her kan dere søke direkte i vårt elektroniske søknadsskjema om å bli besøkshjem. Et besøkshjem i Stavanger kommune er oppdragstakere og ikke arbeidstakere.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen