Hvordan bli besøkshjem?

Pr. februar 2017 er det mange barn og unge  som venter på å få besøkshjem.

De som ønsker å bli besøkshjem må sende inn søknadsskjema om å bli besøkshjem (se nederst). Etter at vi har mottatt søknaden og gyldig politiattest blir det avtalt et hjemmebesøk. Hvilket barn som passer sammen med familien, blir vurdert av oss sammen med besøkshjemmet.

Når det er enighet om en kobling mellom besøkshjemmet og et barn, vil intervjunotatet sammen med et forslag til kobling, bli sendt fra Tiltaksavdelingen, støttekontakter og besøkshjem, til aktuell kontaktperson i barneverntjenesten.

Kontaktperson i barneverntjenesten innkaller besøkshjemmet til møte for nærmere informasjon om oppdraget. Kontaktpersonen har også veiledningsansvar.  Kontrakt skrives med ett års varighet og inneholder blant annet tiltak og mål for det enkelte oppdrag. Kjøre- og timelister skal besøkshjemmet sende til barneverntjenesten minimum hver 2. måned.

Krav om politiattest
Personer som utfører oppdrag som besøkshjem for barneverntjenesten skal levere uttømmende og utvidet barneomsorgsattest. Politiattesten skal vise alle strafferettslige reaksjoner som fremgår av reaksjonsregisteret. Det vil også bli krevd politiattest av husstandsmedlemmer som er over 18 år. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder ved inngåelse av kontrakt.

Når det fattes nytt vedtak om besøkshjem for samme barn, kan ny politiattest kreves. Når det fattes vedtak for nytt barn, skal politiattest kreves. Politiattest kan kreves fornyet etter 6 måneder. Søknad om politiattest finner dere  på Politiet.no. NB! Det er viktig at dere velger riktig formål med politiattesten og legger ved bekreftelse på formål med politiattesten (vedlegg). Besøkshjemmet kan ikke starte i oppdrag før politiattesten foreligger. 

Ta kontakt dersom dere har behov for mer informasjon.  For å bli besøkshjem må dere ha en stabil livssituasjon og kunne binde dere for minst 1 år. Her kan dere søke direkte i vårt elektroniske søknadsskjema om å bli besøkshjem. Et besøkshjem i Stavanger kommune er oppdragstakere og ikke arbeidstakere.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen