Bli fosterhjem

Hva er et fosterhjem?

Fosterhjem er private hjem som på oppdrag fra barneverntjenesten tar imot barn til oppfostring. Det kan enten skje som et hjelpetiltak basert på samtykke fra foreldre, eller av barnevernstjenestens beslutning om hjelpetiltak eller i samband med omsorgsovertakelse. Fosterbarn er forskjellige, og det trenges derfor ulike typer familier. Den kommunen som fosterhjemmet ligger i, har ansvaret for godkjenning og tilsyn av hjemmet. Statlig regional barnevernmyndighet (Bufetat) har ansvar for nødvendig opplæring.

Det er statlig regional barnevernsmyndighet, Bufetat, som har ansvar for å rekruttere, lære opp og formidle fosterhjem til kommunene.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam