Vil du bli husvert for enslige mindreårige flyktninger?

Hva vil det si å være husvert?
Å være husvert vil si at du blir kjent med ungdommen som blir bosatt hos deg og deltar i oppfølgingen sammen med oss i kommunen. Egne husregler utarbeides i fellesskap mellom ungdommen, miljøterapeuter og vertsfamilie.  

Hva kreves av husvert?
For å bli husvert må ha en hybel eller leilighet hvor ungdommen skal bo og som er godkjent for utleie etter kommunens regler. Du må ha interesse, tid og være engasjert i ungdommen du er vert for. Du må bidra til at ungdommene får voksenstøtte, trygghet og muligheter for skape seg et godt liv i Stavanger. 

Hvem er ungdommene?
Enslige mindreårige flyktninger i alderen 16-18 (20) år som har kommet til Norge uten foreldre. Alle som blir bosatt har oppholdstillatelse, går på skole eller er i jobb. Ungdommene får økonomisk bistand og miljøterapeutisk oppfølging fra kommunen.

Hvordan blir jeg husvert?
For å bli husvert må du gjennom en godkjenningsprosess. Taushetserklæring må underskrives og politiattest framlegges. Avtalen skrives normalt for 12 måneder med en måned gjensidig oppsigelse. 

Hva slags godtgjøring får jeg?
Husverter mottar arbeidsgodtgjøring (50 % av KS` satser for fosterhjem) og utgiftsdekning (20 % av KS`satser for fosterhjem). Vertsfamilier/husverter får også husleie for hybelen de leier ut (Nav`s satser). Oppsigelse er 1 måned.

Kontaktinfo:

EMbo Stavanger:
Johanne Fjelde: 456 65 446 eller epost  johanne.fjelde@stavanger.kommune.no


Barneverntjenesten:
Anna Marie Teilgård: 957 50 934 eller epost ateilgaar@stavanger.kommune.no
 

Kontaktinformasjon:
Besøksadresse:
Kvitsøygata 19
4014 Stavanger

Postadresse:
EMbo Stavanger
Postboks 8095, Forus
4068 Stavanger
merk: navn

Kontortid man. - fre.
07.40-15.00

e-post: embo@stavanger.kommune.no

Stab:
Virksomhetsleder:
Maiken Saxeide Offerdal
Telefon: 51 91 40 40 / 415 25 265
e-post

Fagleder:
Ann-Kristen Bækholt
Telefon: 959 20 594
e-post

Fagleder:
Hanne Visdal-Johnsen
Telefon 51 91 40 41 / 977 11 447
e-post

Konsulent 1:
Møyfrid Kirsten Malmei
Telefon 51 91 40 38 / 416 68 924
e-post

Konsulent 1:
Lillian T. Sande
Telefon 51 91 40 39 / 992 69 052
e-post

Barneverninstitusjon:
Avdeling Hundvåg
Avdelingsleder vikar: Elin Barka
Telefon:
e-post
Miljøtelefon: 971 90 774

Avdeling Vålandskogen
Avdelingsleder Grunde Wåge
Telefon: 902 90 443
e-post
Miljøtelefon: 970 83 443

Avdeling Gausel
Avdelingsleder vikar: Jack Endre Tenold
Telefon: 936 05 782
e-post
Miljøtelefon: 971 56 341

Avdeling Hinna
Avdelingsleder vikar: Ingrid Vikse
telefon 995 20 948
e-post

Avdeling Hafrsfjord
Avdelingsleder Hanne Carine Jensen
telefon 957 08 472
e-post
Miljøtelefon: 414 09 530

EMbo BoTeam
Bofellesskap
Bakken bofellesskap
Avdelingsleder Wiggo Lian
telefon 975 06 168
e-post
Miljøtelefon: 459 71 166

Kannik bofellesskap
Avdelingsleder Linki Salte
telefon 992 53 924
e-post

Dusavik bofellesskap
Avdelingsleder Linki Salte
telefon 992 53 924
e-post

Våland bofellesskap
Avdelingsleder Wiggo Lian
telefon 975 06 168
e-post

Egenes Bofellesskap
Avdelingsleder Ingrid Vikse
telefon 995 20 948
e-post

Oppfølgingsteam (OT):
Avdelingsleder Johanne Fjelde
telefon 456 65 446
e-post

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam