Metodisk tilnærming i EMbo Stavanger

I EMBo Stavanger jobber vi for å skape trygghet og forutsigbarhet i ungdommenes liv.

Respekt, anerkjennelse, trygghet, forutsigbarhet og åpenhet er våre grunnleggende verdier og utgangspunkt for vårt miljøterapeutiske arbeid. Med utgangspunkt i våre 5 grunnleggende verdier vil vi kunne bidra til inkludering og integrering av ungdommene. Vårt mål er at vi gjennom et målrettet og verdibasert miljøterapeutisk arbeid vil kunne støtte og veilede ungdommene til å oppleve mestring, selvstendiggjøring og mulighet til å ta ansvar for eget liv. EMbo Stavanger har fokus på et profesjonelt miljøterapeutisk arbeid med vekt på følgende metodiske tilnærminger:

  • Migrasjonsteoretisk fokus
  • LØFT – løsningsfokusert tenkning
  • TMA – terapeutisk mestring av aggresjon
  • Traumebevisst omsorg 

Kontaktinformasjon:
Besøksadresse:
Kvitsøygata 19
4014 Stavanger

Postadresse:
EMbo Stavanger
Postboks 8095, Forus
4068 Stavanger
merk: navn

Kontortid man. - fre.
07.40-15.00

e-post: embo@stavanger.kommune.no

Stab:
Virksomhetsleder:
Maiken Saxeide Offerdal
Telefon: 51 91 40 40 / 415 25 265
e-post

Fagleder:
Ann-Kristen Bækholt
Telefon: 959 20 594
e-post

Fagleder:
Hanne Visdal-Johnsen
Telefon 51 91 40 41 / 977 11 447
e-post

Konsulent 1:
Møyfrid Kirsten Malmei
Telefon 51 91 40 38 / 416 68 924
e-post

Konsulent 1:
Lillian T. Sande
Telefon 51 91 40 39 / 992 69 052
e-post

Barneverninstitusjon:
Avdeling Hundvåg
Avdelingsleder vikar: Elin Barka
Telefon:
e-post
Miljøtelefon: 971 90 774

Avdeling Vålandskogen
Avdelingsleder Grunde Wåge
Telefon: 902 90 443
e-post
Miljøtelefon: 970 83 443

Avdeling Gausel
Avdelingsleder vikar: Jack Endre Tenold
Telefon: 936 05 782
e-post
Miljøtelefon: 971 56 341

Avdeling Hinna
Avdelingsleder vikar: Ingrid Vikse
telefon 995 20 948
e-post

Avdeling Hafrsfjord
Avdelingsleder Hanne Carine Jensen
telefon 957 08 472
e-post
Miljøtelefon: 414 09 530

EMbo BoTeam
Bofellesskap
Bakken bofellesskap
Avdelingsleder Wiggo Lian
telefon 975 06 168
e-post
Miljøtelefon: 459 71 166

Kannik bofellesskap
Avdelingsleder Linki Salte
telefon 992 53 924
e-post

Dusavik bofellesskap
Avdelingsleder Linki Salte
telefon 992 53 924
e-post

Våland bofellesskap
Avdelingsleder Wiggo Lian
telefon 975 06 168
e-post

Egenes Bofellesskap
Avdelingsleder Ingrid Vikse
telefon 995 20 948
e-post

Oppfølgingsteam (OT):
Avdelingsleder Johanne Fjelde
telefon 456 65 446
e-post

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam