Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT)

SLT-arbeidet i Stavanger er organisert på tre nivåer:

1. Politirådet som består av ordfører (leder), stasjonssjef ved Stavanger politistasjon, rådmann og direktør for oppvekst og levekår. SLT-koordinator er sekretariat.

2. Arbeidsutvalget (AU) som er pådriver og premissleverandør for Politirådet. Barnevernet, skolehelsetjenesten, PPT, fagstab skole, Ta hys, Oppfølgingstjenesten, Ungdom og Fritid og forebyggende politi er med. SLT-koordinator er saksbehandler og sekretær.

3. Utførernivået. Alle avdelinger og ansatte som arbeider direkte med unge.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam