Radikalisering og voldelig ekstremisme

Stavanger kommune jobber for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme og har blant annet utarbeidet veilederen Fra bekymring til handling.

Kommunens arbeid bygger på regjeringens Handlingsplan mot radikalisering og ekstremisme som ble lagt fram i juni 2014. Handlingsplanen inneholder 30 tiltak der hoveddelen dreier seg om tidlig innsats og forebygging i kommunene. Et av tiltakene er å utarbeide en lokal veileder som retter seg mot førstelinjen.

Lokal veileder
Stavanger kommune har utarbeidet veilederen Fra bekymring til handling. Den skal være et verktøy og en kunnskapsbase om bekymringstegn, risiko- og motivasjonsfaktorer og hvilke tiltak som kan settes inn. Veilederen er i første omgang rettet mot Nav, skole, uteseksjon, fritidsklubber, barnevern og helse- og sosialtjenesten. Men også foresatte, øvrige familiemedlemmer, venner, naboer, kolleger og andre som bekymrer seg over økende grad av radikalisering hos en ungdom/voksen i sitt nærmiljø kan bruke veilederen.

Stavanger kommune har også i samarbeid med politiet og PST utviklet et tiltakskort som skal brukes i situasjoner der fremmedkrigere returnerer. En koordineringsgruppe er opprettet for å håndtere prosedyrene i tiltakskortet.

Les mer på www.radikalisering.no

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen