Din utvei

Din utvei er en nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt.

Vold i nære relasjoner og voldtekt er en av våre største samfunns- og kriminalitetsutfordringer. Konsekvensene av volden er alvorlige og kan skape store ringvirkninger, både for den enkelte og for samfunnet.

Den nasjonale nettportalen om vold i nære relasjoner og voldtekt ble lansert 15. februar 2016.
Portalen "peker" til ulike hjelpetilbud med utgangspunkt i hvor man befinner seg i landet. Portalen viser til fagstoff og har en spørsmål-/svartjeneste der spørsmål kan stilles anonymt.

Nettportalen skal være til hjelp og støtte for volds- og overgrepsutsatte, pårørende og bekymrede, for den som utøver vold og for ansatte i hjelpetjenestene.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam