Handlingsplan mot vold

Med handlingsplanen Trygg - fri fra vold ønsker Stavanger kommune å styrke arbeidet mot vold i nære relasjoner og bedre forholdene for voldsutsatte.

Innbyggere i Stavanger skal møte ansatte som har kompetanse på vold og overgrep slik at de kan avdekke vold tidligst mulig sette inn nødvendige tiltak.

Trygg - fri fra vold, handlingsplanen mot vold i nære relasjoner, har 41 tiltak fordelt på seks områder: forebygging og synliggjøring, avdekking av vold i nære relasjoner, bistand og beskyttelse til voldsutsatt, bistand til voldsutøver, samhandling og samordning og kunnskap og kompetanse.

 


Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam