Hva er vold i nære relasjoner?

Bruk av vold er i strid med norsk lov og et angrep på grunnleggende menneskerettigheter

Volden kan omfatte alt fra fysisk vold, seksuell vold, psykisk vold, sosial vold, økonomisk vold og trusler om vold. Med sosial vold menes isolasjon eller begrensning av kontakter, mens økonomisk vold er enhver form for kontroll av økonomiske ressurser.

Vold i nære relasjoner har ofte blitt betegnet som familievold eller vold i hjemmet. I kommunens handlingsplan er begrepet også utvidet til vold mellom personer som kjenner hverandre og står hverandre nær, eller hvor det eksisterer et avhengighetsforhold. Menneskehandel, der offer og voldsutøver er i et forhold som beskrevet over, er omfattet av planen.

Psykolog Per Isdal fra Alternativ til vold (ATV) definerer vold slik: «Vold kan forstås som enhver form for illegitim integritetskrenkelse.»

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam