Slik får du hjelp

Stavanger kommune har flere instanser for personer som har vært vitne til eller utsatt for vold i nære relasjoner.

Voldtektsmottaket i Stavanger er et døgnåpent tilbud ved Stavanger legevakt. Tilbudet er for alle som har vært utsatt for et seksuelt overgrep. Voldtektsmottaket kan kontaktes gjennom nærmeste legevakt, skole/helsesøster/lærer, fastlege, natteravn, 113 Akutt nødmeldingssentral (AMK) eller 112 politiet. Tilbudet er gratis.

Krisesenteret i Stavanger er et kommunalt tilbud til kvinner, menn og deres barn som er utsatt for vold i nære relasjoner, herunder også de som er utsatt for tvangsekteskap og menneskehandel. 
Krisesenteret er døgnåpent og gratis. Krisesenteret kan kontaktes direkte på tlf. 51 53 06 23 eller ksis@stavanger.kommune.no.

Legevakten er åpen hele døgnet for akutt sykdom og skade. Pasienter kan oppsøke legevakten direkte, ringe og få oppmøteavtale og/eller få råd og veiledning på telefonen uten etterfølgende oppmøte, tlf.: 51 51 02 02.

Barnevernet tar i mot meldinger eller akutte saker på telefon, ved oppmøte eller ved skriftlige meldinger.
Akuttberedskapen består av Mottaksavdelingen inkludert Barnevernvakten tlf: 51 89 91 67
Besøksadresse: Politihuset i Stavanger, Lagårdsveien 6, 4010 Stavanger
Barneverntjenesten er en del av Alarmtelefon for barn og unge 116 111.
Åpningstider: 

Mottaksavdelingen:  kl. 07.40 - 18.00 man-fre
Barnevernvakten: kl. 18.00 - 02.00 man-fre +søn
  kl. 18.00 - 03.00 lør
  kl. 18.00 - 02.00 alle helligdager
  kl. 18.00 - 03.00 lør + helligdag

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen