Hjelpetilbud til utsatte

Barneverntjenesten
Hovedoppgave: Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får rett hjelp. Les mer.

Politiet
Politiet skal kontaktes for alle personer over 18 år som utsettes for tvangsekteskap eller trusler om dette. Les mer.

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap
Består av representanter for Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Politidirektoratet (POD), Utlendingsdirektoratet (UDI) og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Les mer.

Minoritetsrådgiver
Gjennom tjenesten kan enkeltelever få rådgivning og oppfølging i saker som gjelder tvangsekteskap og/eller andre utfordringer knyttet til det å vokse opp med flerkulturell bakgrunn. Les mer.

Krisesenteret
Gir tilbud til fysisk, psykisk og seksuelt mishandlede kvinner, menn og deres barn, herunder også personer utsatt for tvangsekteskap. Les mer.

Familievernkontoret
Et lavterskeltilbud til familier der tvangsekteskap er et tema. Les mer.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen