Familievernkontoret

Familievernet er et tilbud til mennesker med ulike typer samlivs- og relasjonsproblemer. Familievernets tilbud er gratis, og du kan selv ta direkte kontakt med familievernkontoret.

Kontaktinformasjon

Familievernkontoret Sør-Rogaland
Avd. Stavanger – Klubbgata 5, 4013 Stavanger
Avd. Bryne – Hetlandsgata 9, 4344 Bryne
Avd. Egersund – Nytorget 6, 4370 Egersund

Telefon: 51 53 81 50
Tastevalg 1 (Stavanger)
Tastevalg 2 (Jæren og Dalane)

Epost: familievernkontoret.sor-rogaland@bufetat.no

Kontoret er tilsluttet Kirkens Familievern og har driftsavtale med Statens Barne-, ungdom - og Familievern, region vest.(bufetat.no) Du kan lese mer om oss på http://kirkensfamilievern.no/

Målgruppe

Vi tar i mot par (med hjemmeboende barn t.o.m. 18 år) og familier - unge og eldre.

Saksgang / fremgangsmåte

Familievernet er en spesialtjeneste som gir tilbud om behandling og rådgiving når det foreligger vansker, konflikter eller kriser i familien. Samtaleterapi for par og familier er det viktigste tilbudet. Familievernkontoret er tverrfaglig sammensatt, og de ansatte har videreutdanning i familieterapi. De som arbeider i familievernet har taushetsplikt.

Mekling ved separasjon og skilsmisse

Familievernkontoret utfører mekling for ektepar og samboende med felles barn under 16 år når paret skal separeres/gå fra hverandre.

Foreldre som ønsker å reise sak for retten om barns bosted og samvær eller foreldreansvar, må først møte til mekling.

Utadrettet virksomhet

Familievernet driver informasjon og opplæring på familie og samlivsområdet. Målgruppen kan være offentligheten, lag og foreninger, media, skoler og andre faggrupper. Vi  har kurs for foreldre som har gått fra hverandre, vi har samtalegrupper for barn  og grupper for steforeldre.

Bestilling av time

Ta kontakt med oss hvis du ønsker rådgiving i vanskelige familieforhold eller mekling ved separasjon og skilsmisse.

Du kan ringe selv og bestille time, eller du kan få noen andre å ringe for deg.

  

Gjeldende lov og regelverk

Lov om familievernkontorer av 1997. www.lovdata.no

Lov om barn og foreldre (barnelova) av 2003 www.lovdata.no

Statutter for stiftelsen Kirkens Familievernkontor i Egersund

Ansvarlig for tjenestebeskrivelsen

Familievernkontoret i Sør- Rogaland  v/Jon Aarsland, daglig leder

 

 

 

 

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam