Kompetanseteamet mot tvangsekteskap

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap består av representanter for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Politidirektoratet (POD), Utlendingsdirektoratet (UDI), og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

IMDi det administrative ansvaret for Kompetanseteamet.

Kompetanseteamet gir råd, veiledning og assistanse til førstelinjetjenesten i arbeidet med konkrete saker som omhandler tvangsekteskap eller andre former for æresrelatert vold og kontroll. Teamet dekker hele landet.

Teamet skal også bidra til kompetanseheving i førstelinjetjenesten gjennom foredragsvirksomhet og utvikling av veiledningsmateriell.

Kompetanseteamet fikk i 2009 koordinerings- og administreringsoppgaver for nasjonalt botilbud for ungdom over 18 år utsatt for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte.

Siden januar 2010 administrerer det også refusjonsordning for utgifter til hjemsendelse til Norge ved tvangsgifte eller fare for tvangsgifte.

Kompetanseteamet kan kontaktes på telefon 47 80 90 50 e-post Kompetanseteamet@bufdir.no

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam