Krisesenteret

Krisesenteret i Stavanger gir et tilbud til fysisk, psykisk og seksuelt mishandlede kvinner, menn og deres barn, herunder også personer utsatt for tvangsekteskap.
Krisesenteret tar kontakt med samarbeidspartnere som politi, barnevern, nasjonalt bo-  og støttetilbud for ungdom, Kompetanseteamet mot tvangsekteskap m.m. dersom de er første instans.
Krisesenteret kan være et trygt midlertidig bosted mens situasjonen avklares nærmere.
Krisesenteret har botid på maks 3 måneder, tilbudet er dermed kun en akutt kriseløsning.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen