Minoritetsrådgiver

Sahfana M. AliSahfana M. Ali er minoritetsrådgiver i Stavanger kommune.

Minoritetsrådgiveren arbeider forebyggende mot ekstrem kontroll som fører til alvorlig begrensninger av unges frihet, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og for å fremme gode oppvekstmuligheter for barn og unge.

Gjennom tjenesten kan enkeltelever få rådgivning og oppfølging i saker som gjelder tvangsekteskap og/eller andre utfordringer knyttet til det å vokse opp med flerkulturell bakgrunn.

Skolen, frivillige organisasjoner og andre kommuner i Rogaland kan få rådgivning i saker som omhandler minoritetsungdom og utfordringer knyttet til å vokse opp med flerkulturell bakgrunn.

Sahfana M. Ali er ansatt av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Hun har sin kontorplass på Ullandhaug skole og er tilgjengelig i skolens åpningstider.

Kontaktinformasjon:
Sahfana M. Ali
E-post: sma@imdi.no
Mobil: 95 29 78 88

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen