Politiet

For alle personer over 18 år som utsettes for tvangsekteskap eller trusler om dette, skal politiet kontaktes.

Politiet kan sette inn sikkerhetstiltak mens personen fortsatt bor hjemme hos sin familie eller sammen med ektefelle. Hvis det er behov for å hente vedkommende ut av familien, skal politiet av sikkerhetshensyn gjøre dette.

Politiet skal også formidle kontakt til relevante etater, institusjoner og organisasjoner som kan tilby adekvat hjelp.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen