Kontaktinformasjon

Her får du råd og veiledning:

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap*: 478 09 050
Minoritetsrådgiver: 95 29 78 88
Barnevernvakten i Stavanger: 51 89 91 67
Krisesenteret i Stavanger: 51 53 06 23
Politiet: Direktenummer 02800, nødnummer 112
SEIF i Stavanger: 51 89 09 90
Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse: 815 55 201 (mandag-fredag: 09.00-17.00)

* Kompetanseteamet mot tvangsekteskap er et tverrfaglig samarbeid hvor fagpersoner fra Utlendingsdirektoratet (UD), Politidirektoratet (POD), Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) arbeider sammen for å bistå førstelinjen med råd og veiledning i konkrete saker.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam