Nettverket mot tvangsekteskap

Nettverket mot tvangsekteskap i Stavanger består av representanter fra:

  • Rogaland fylkeskommune – spesialrådgiver ved Pedagogisk-psykologisk rådgivingstjeneste
  • BUFETAT Region Vest – fagteamrådgiver
  • Stavanger politistasjon – 2 etterforskere ved Vold- og sedelighetsavsnittet
  • IMDI – minoritetsrådgiver i Rogaland
  • Rogalandsprosjektet mot tvangsekteskap – prosjektleder
  • SEIF Stavanger – daglig leder
  • Røde kors Rogaland – koordinator
  • Familievernkontoret i Stavanger – 2 familieterapeuter.

Fra Stavanger kommune: Rådgiver fagstab skole, fagutvikler ved Barneverntjenesten i Stavanger, leder helsetjenester for ungdom, fagleder oppfølging Helse- og sosialkontor, prosjektmedarbeider – prosjekt ”Egne valg", koordinator ved Krisesenteret i Stavanger og rådgiver fagstab levekår – leder av nettverket.

Målsetting: 

  • Forebygge tvangsekteskap gjennom kompetanseoppbygging
  • Sikre at alle som har behov for råd, veiledning og hjelp i forbindelse med tvangsekteskap, eller trussel om dette, møter et kompetent og samordnet hjelpeapparat.

Nettverket arbeider med utforming av en kompetanseplan for ansatte i Stavanger kommune. Kompetanseplanen har to fokusområder: Identifisering og håndtering av saker og forebygging.

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam