Veileder vold i nære relasjoner

Veilederen er utarbeidet med mål om å avdekke vold og bedre håndtere vold i nære relasjoner.

Bilde av liten gutt som holder tak i sin far.På sikt vil dette forebygge vold gjennom å avverge nye voldsepisoder og bidra til å bryte en voldsarv i den enkelte familie. Målgruppen for veilederen er i hovedsak ansatte i kommunen som arbeider utadrettet med beboere i Stavanger – alt fra f.eks. ansatte i barnehager, skoler, hjemmetjenester, sosiale tjenester, sykehjem og boliger. Privatpersoner og bedrifter vil også kunne nyttiggjøre seg veilederen.

Veilederen omfatter vold i nære relasjoner med særskilt fokus på vold i parforhold og vold mot barn. Veilederen gir en kort innføring i hva er vold og beskriver hva de første stegene ved mistanke eller avdekking av vold kan være.

Veileder vold i nære relasjoner

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen