Fattigdomsplanen

Barn vil være med! er laget for å gi barn i en vanskelig livssituasjon bedre muligheter til å delta og bidra i fellesskapet på lik linje med andre barn.

En trygg og god oppvekst med gode muligheter for vekst og utvikling for alle barn i Stavanger er et av hovedmålene i kommuneplanen.

Målet er at tiltakene i planen Barn vil være med!, inkludering av barn som lever i familier med lav inntekt i Stavanger, en mest mulig forutsigbar situasjon, anledning til å gå i barnehage og SFO, støtte i skolearbeidet og mulighet til å delta i fritidsaktiviteter.

FNs konvensjon for barns rettigheter artikkel 27 slår fast at barn har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for barnets fysiske, psykiske, åndelige, moralske og sosiale utvikling. Foreldre eller andre som er ansvarlige for barnet har det grunnleggende ansvaret for å sikre de levevilkårene som er nødvendige for barnets utvikling.

Barn vil være med! - tiltaksplan mot barnefattigdom

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen