Handlingsplan for kjønns-og seksualitetsmangfold

Stavanger kommune har utarbeidet en handlingsplan 2017-2020 for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Bilde av et regnbuefarget hjerte.Stavanger skal være en by preget av åpenhet og mangfold. Reelt mangfold betyr at innbyggerne skal føle seg trygge på at de ikke diskrimineres på grunnlag av etnisitet, religion, hudfarge, kjønn, funksjonshemming, alder eller seksuell legning.

Revideres hver 4. år
Handlingsplanen er et viktig styringsverktøy i dette arbeidet. Dette er den tredje handlingsplanen mot diskriminering av lhbt-personer. Planen revideres hvert fjerde år. I den siste revideringen fikk planen navnet Handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Handlingsplan 2017-2020 for kjønns- og seksualitetsmangfold

Oppdatert april 2017

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen