Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Vi er et gratis tjenestetilbud for gravide, barn og ungdom fra 0-16 år og deres familier. Vi ønsker å gi rett hjelp til rett tid gjennom veiledning, rådgivning, helseundersøkelser, vaksinasjoner og tverrfaglig samarbeid. Pasient og brukerrettighetsloven §6-1 fastslår at barn har rett til helsekontroll, og at foresatte plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll.
I tillegg til det faste programmet for konsultasjoner og helseundersøkelser, kan gravide, foreldre og skolebarn ta kontakt ved behov.

Vi har 6 helsestasjoner fordelt rundt i byen, og har skolehelsetjeneste knyttet til alle skolene. 

Noen av tilbudene våre er byomfattende. Det vil si at tilbudet ikke er avhengig av hvor i byen du bor. Eksempel på dette er Jordmortjenesten, Helsestasjonens familiesenter, Forsterket helsestasjon, Sorggrupper, Nettverksgruppe for for tidlig fødte barn og Livsstilsskolen.
I venstremenyen finner du mer informasjon om hvilke tjenester vi kan tilby.

Virksomhetsleder: Torunn Teigen, Klubbgata 1, 4013 Stavanger

Logo og visjon til Helsestasjons- og skolehelsetjenesten: For familiens helse og trivsel

 

         Trykk på bildet og kom til siden hvor du kan finne ut hvilken helsestasjon du tilhører
           Finn din helsestasjon her

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen