Helsestasjonens familiesenter

Velkommen til Helsestasjonens familiesenter i ny utgave!

Fra 1.juni 2015 er Psykologtjenesten og Helsestasjonens familiesenter slått sammen for å kunne gi en mer helhetlig tjeneste. Vi heter fortsatt Helsestasjonens familiesenter, men har fått nytt telefonnummer, fast telefontid 4 dager i uka og et felles mottak av nye henvendelser.

Helsestasjonens familiesenter er et: Ansatte ved Helsestasjonens familiesenter i Stavanger

  • Lett tilgjengelig og tverrfaglig korttidstilbud til familier bosatt i Stavanger.
  • Tilbud til foreldre med barn mellom 0-18 år som synes foreldrerollen kan være vanskelig.
  • Tilbud til gravide som har behov for samtale angående foreldrerollen.
  • Tilbud til barn som strever.

Våre samtaler har barna i fokus, enten det er problemer og utfordringer hos barnet, eller det er vansker i familien som berører barna. Vi møter foreldre og barn sammen eller hver for seg.

 

Flere fagpersoner jobber sammen:
Alle henvendelser tas opp i et ukentlig fag- og fordelingsmøte. Vi har psykologer og familieveiledere med ulik fagbakgrunn i staben vår (familieterapeut, sosionom, barnevernspedagog, psykiatrisk sykepleier, helsesøster, førskolelærer og fysioterapeut).

Du kan ta direkte kontakt med Helsestasjonens familiesenter og trenger ikke henvisning.
Ring 952 75 211 i telefontiden, som er kl.10.00-13.00 mandag, onsdag, torsdag og fredag, og snakk med en av oss. Du kan også få kontakt med oss via fellestelefonnummeret til Helsestasjons- og skolehelsetjeneste-administrasjonen: 51 50 80 98 (mandag til fredag, kl.08-15)

Helsestasjonens familiesenter holder til i Klubbgaten 1, 4. og 5.etasje.  

Logo og visjon til Helsestasjons- og skolehelsetjenesten: For familiens helse og trivsel

 

         Trykk på bildet og kom til siden hvor du kan finne ut hvilken helsestasjon du tilhører
           Finn din helsestasjon her

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen