Grupper for barn og unge som pårørende

Dette er et tilbud til barn og unge som vokser opp i familier hvor foreldre har psykisk sykdom, utfordringer med rusavhengighet, eller alvorlig fysisk sykdom. 

Forskning viser at en viktig beskyttelsesfaktor for disse barna/ungdommene er å treffe andre i samme situasjon. "At de er en blant flere". Vi ønsker å gi barna positive opplevelser og gi dem tro på egne muligheter og ressurser.
bilde:Shutterstock.com

trykk på bildet for å lese brosjyren

- Gruppetilbudet om våren er for barn i alderen 8-10 år og om høsten for barn i alderen 11-13 år. 
Høstens gruppe starter onsdag 20.september 2017.
- Fortløpende påmelding til begge grupper. Vi starter når det er nok deltakere vår og høst.
- Det er 5-8 deltakere i hver gruppe, og de treffes 8 onsdager fra kl.17-19, i lokalene til Helsestasjonens familiesenter, Klubbgata 1, 4.etasje.
- Gruppemøtene vil variere mellom samtaler, undervisning, aktiviteter.
- Vi spiser kveldsmat sammen hver gang.
 Les mer i brosjyren.

Vi har en samtale med foreldre sammen med barnet før vi starter.
Gruppelederne har taushetsplikt og tilbudet er gratis.

Åpne treff 4 onsdager i året:
De som har deltatt på grupper tidligere, inviteres til åpne gruppetreff. Høstens første planlagte treff er  30.august 2017,  kl.17.00-19.00. Deretter er det planlagt treff 13.desember, samme klokkeslett. Invitasjon med informasjon.

Har du spørsmål eller ønsker å melde på barnet, ring Helsestasjons- og skolehelsetjeneste administrasjonen, tlf. 51 50 80 98 eller til en av gruppelederne:
- Mette Voldsund, Helsestasjonens familiesenter, tlf. 51 50 74 83.
- Monica Vastvedt, Barneverntjenesten, tlf 50 50 70 75 eller 482 57 774

 

 

 

Logo og visjon til Helsestasjons- og skolehelsetjenesten: For familiens helse og trivsel

 

         Trykk på bildet og kom til siden hvor du kan finne ut hvilken helsestasjon du tilhører
           Finn din helsestasjon her

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen