Fysisk aktivitet

Hjerte som hopper tauFysisk aktivitet er alle bevegelser med kroppen som resulterer i økt forbruk av energi. Dette inkluderer daglige aktiviteter som fører til at vi beveger oss rundt, slik som for eksempel gåing, sykling, husarbeid, handling. Barn og unge bør være i variert fysisk aktivitet minst 60 minutter hver dag. For overvektige er anbefalingene å være fysisk aktiv i 90 minutter hver dag.  Aktiviteten må tilpasses alder og være lystbetont lek og trening. ​Regelmessig fysisk aktivitet er nødvendig for normal vekst og utvikling. Aktiviteten kan deles opp i bolker av ti minutters varighet. Variert lek og trening av ulik intensitet anbefales. Aktiviteten bør være lystbetont, gjerne sammen med andre barn eller voksne.

Helsedirektoratet gir følgende råd for å øke fysisk aktivitet:

•Gå eller sykle isteden for å bruke bil
•Ta trappen isteden for heisen
•Må du ta buss eller tog, gå en eller to holdeplasser før du går på
•Snømåking er styrketrening
•Hagearbeid gir god mosjon
•Vask av hus og bil gir også god mosjon
•Aking, ballspill, en tur på ski eller i svømmebassenget er flott trim

Mer informasjon om helsemessige gevinster av fysisk aktivitet finnes på
Helsedirektoratets hjemmesider 

 Illustrasjon: Fysisk aktivitet, barn i gymsal

Generelle råd om fysisk aktivitet for barn

•Aktiviteten bør være så allsidig og engasjerende som mulig for å utvikle alle sider ved den fysiske formen som utholdenhet, muskelstyrke, bevegelighet og motoriske ferdigheter.
•Barn er naturlig aktive, la dem utfolde seg.
•Gi ros og oppmuntring. Ikke still for store krav.
•Barna må få være med å bestemme. Aktiviteter må være på barnas premisser.
•Stimuler til lek, nysgjerrighet og utforskertrang. Vær med selv, ikke bare stå å se på.
•Å være ute er den beste garanti for at barn og unge er fysisk aktive.
•Barn må få føle gleden ved å være i bevegelse.
•Fysisk aktivitet må bli en del av hverdagen.
•Barn med god motorikk er mer populære og mindre aggressive.

Slik oppnår du anbefalingene

Det finnes mange ulike måter å oppfylle anbefalingene for barn;

Gå til skolen   10 min
 Leke i friminuttet 20 min
Gå hjem fra skolen 10 min
Rydde rommet 10 min
Gå og handle 15 min
Gå tur med hunden   

25 min

Totalt 90 min

 

 

 

 

 

Listen ovenfor viser hvordan man enkelt kan gjøre hverdagen mer aktiv, og derved oppnå helsegevinster uten egentlig å tenke over det. I tillegg er det lurt for eksempel å finne andre former for aktivitet som man trives med. Jo mer fysisk aktiv man er, jo bedre er det for helsen.

Illustrasjon: Aktive barn som hopper og er glade

 

 

 

 

 

Helsemessige konsekvenser av fysisk inaktivitet

Følgene av fysisk inaktivitet er mange. Muskler som ikke stimuleres tilstrekkelig svekkes. Dette gjelder ikke minst hjertemuskulaturen. Leddenes funksjon nedsettes, og hofter og knær blir lettere overbelastet og skadet. Kalk vil gradvis tapes fra skjelettet, noe som fører til beinsprøhet. Risikoen øker med årene, særlig hos kvinner etter overgangsalderen. Fysisk inaktivitet er også forbundet med redusert sukkertoleranse, fordøyelsesproblemer, nedsatt stoffskifte, utvikling av overvekt og fedme, høyt blodtrykk samt psykiske problemer. Flere undersøkelser har vist at fysisk inaktivitet er en like viktig risikofaktor som røyking, kolesterol og høyt blodtrykk.

Illustrasjon: Slapp og lat. Mann på sofa med fjernkontrollen på magen.

Fysisk aktivitet i forebygging, behandling og rehabilitering av overvekt og fedme
Fra Statens råd for ernæring og fysisk aktivitets rapport om Fysisk aktivitet og helse, SEF rapport 2/ 2000

Fordi hvilestoffskiftet normalt utgjør størstedelen av energiforbruket gjennom døgnet, vil en liten økning i stoffskiftet kunne få stor betydning for opprettholdelsen av normal kroppsvekt. Økt fysisk aktivitet fører som regel til økt hvilestoffskifte fordi muskelmassen øker. Den største effekten er funnet etter vekttrening, men vanlig aerob trening virker også gunstig på stoffskiftet. Styrketrening med vekter kan således være egnet i behandlingen av overvekt og fedme. Under slik trening hender det at muskeltilveksten og fettvevsreduksjonen oppveier hverandre, slik at kroppsvekten forblir uendret. Man oppnår med andre ord bedret kroppssammensetning til tross for uforandret kroppsvekt. Dessuten er det dokumentert at fysisk aktivitet har gunstig effekt på kroppens fettomsetning og blodfettprofil. Økt metabolsk kapasitet i muskulaturen har også gunstig innvirkning på risikofaktorer som høyt blodtrykk og redusert insulinfølsomhet.
Illustrasjon: Tredemølle

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen