Livsstilsskolens gruppetilbud

Det tverrfaglige behandlingsteamet består av helsesøster, fysioterapeut, psykolog.
I tillegg er familiesenteret og ernæringsfysiolog med på enkelte deler av programmet.
Behandlingsformen bygger på gruppesamlinger og består av 4 halvdagssamlinger fordelt over 1 1/2 år.

Programmet;

 • 1. gruppesamling;
  Tema: Mat og fysisk aktivitet i teori og praksis ved helsesøster og fysioterapeut.
 • 2. gruppesamling;
  Tema: Dypdykk i matens forunderlige verden ved ernæringsfysiolog
 • 3. gruppesamling:
  Tema: Foreldrerollen ved Helsestasjonens familiesenter.
 • 4. gruppesamling;
  Tema: Stolthet og fordom ved psykolog.

Mellom gruppesamlingene får familien individuelle samtaler.

I tillegg 10 samlinger med ulike former for fritidsaktiviteter for hele familien til inspirasjon og fornøyelse. Programmet vårt fokuserer på familiens ressurser samt muligheter for endring.

Vi anbefaler små endringer som det mest virksomme middelet til varige endringer. Familien får tips om enkle og effektive mat og mosjonsråd. Det blir lagt opp til mye diskusjon og erfaringsutveksling med andre familier i samme situasjon.

"Livet er som å sykle, for å holde balansen må du være i bevegelse"

 Bilde av ansatte ved Livsstilskolen, Anne Brit Ackers, Jane Valaker Høgalmen, Anette Havnen, Heidi Tangen, Annemay Gjerdrem Lie
"The sky is the limit when your heart is in it"!

Vil du bli med??
Nye kurs begynner hver høst, påmelding hele året.
Kontakt helsesøster på din skole/helsestasjon.

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen