Sorggrupper

Tilbud om sorggrupper for barn og ungdom i Stavanger kommune.

Bilde av brosjyre med informasjon om sorggruppene. Trykk på bildet og se hele brosjyrenBarn og ungdom i sorg 
Hvis barn og ungdom kan bli glad i noe eller noen, kan de også sørge. Større og mindre tap vil ramme oss alle gjennom hele oppveksten, og gjennom resten av livet. Siden vi ikke kan forhindre tap, må vi heller prøve å hjelpe barn og ungdom ved å vise respekt for tapsopplevelsen og hjelpe dem med å finne uttrykk for sine følelser. Har barn og ungdom erfart at en kan komme gjennom tap en gang, vil de stå sterkere rustet til livets mange tap og kriser. Av og til skjer det ekstra smertefulle tap, som at foreldre eller søsken dør. Da er det viktig at barn og unge gis rom til å sørge.

Sorggruppen
I sorggruppen ønsker vi å la barn og ungdom snakke om den døde og sine egne tanker og opplevelser. Barn og ungdom skal få være første person i sorgen. Ofte ser vi at barna kan være ensomme i sin sorg. Å være med i en sorggruppe gir dem mulighet til å treffe andre i samme situasjon og det kan gi:
- En opplevelse av gjenkjenning, dvs at andre har det på samme måte som en selv.
- Forståelse dvs at andre vet hva man går gjennom
- Normalisering, dvs at de tanker og reaksjoner man har er normalt å ha når man er i sorg.
Sorgen er den prosessen som skal til for å ta med seg erfaringer og minner fra det som var, og finne et nytt fotfeste i tilværelsen.

Gruppene blir organisert i aldersbestemte grupper med to voksne gruppeledere i hver gruppe. Samlingen vil vare fra1,5 - 2 timer. Gjennom ulike aktiviteter, tilpasset alderstrinnet, og samtale om temaer omkring sorg og død, ønsker vi å gi deltakerne rom for å sørge og hjelp til å gi uttrykk for sine følelser.

Gruppene er åpne for alle uansett livssyn.

Ledere i sorggruppen
For å sikre best mulig kvalitet på gruppene har gruppelederne kompetanse på barn og unge. Vi tilstreber at hver gruppe har en leder med pedagogisk og en med helsefaglig bakgrunn. bl. a. diakoner, pedagoger og helsesøstre.

En gruppe starter når det har meldt seg nok deltakere - høst og vår.

Påmelding:
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten tlf. 51508098

Logo og visjon til Helsestasjons- og skolehelsetjenesten: For familiens helse og trivsel

 

         Trykk på bildet og kom til siden hvor du kan finne ut hvilken helsestasjon du tilhører
           Finn din helsestasjon her

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen