TEGRA, svangerskapskurs og barselgruppe

Navnet TEGRA er valgt fordi vi jobber med INTEGRASJON, og forebygging av sosial isolasjon blant innvandrerfamilier med særlig fokus på kvinner og barn.

TEGRA arrangerer gratis svangerskapskurs og barselgrupper for innvandrerfamilier som bor i Stavanger.
Jordmor og helsesøster kan gi deg mer informasjon om kursene. 
Alle som ønsker å delta kan melde seg på fortløpende. Tegra vil deretter ta kontakt og du vil få dato for kurset.
Påmeldingen må inneholde: Navn, adresse, telefonnummer, termindato eller fødselsdato på barnet. Det er viktig å gi beskjed dersom familien trenger tolk. Send påmeldingen til TEGRA, Sentrum helsestasjon/Stavanger, Klubbgata 5, 4013 Stavanger. Trykk her for invitasjon med påmeldingsskjema. (Invitation and registration form in English).
Illustrasjonsbilde: TEGRA-barn på gruppetreff
Snakk med helsesøster eller jordmor dersom du trenger hjelp til påmelding,
eller kontakt oss på:
e-post: thora-marie.brekke@stavanger.kommune.no
Telefon:  51 50 83 15 (kun tirsdag)

Information in English:
-
Childbirth preparation courses and Post-natal-groups.
- Pregnancy check-ups and consultations with a midwife

Logo og visjon til Helsestasjons- og skolehelsetjenesten: For familiens helse og trivsel

 

         Trykk på bildet og kom til siden hvor du kan finne ut hvilken helsestasjon du tilhører
           Finn din helsestasjon her

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam