Hinna helsestasjon

Hinna helsestasjon flyttet 10.oktober 2016 til nye lokaler i Hinna Park, Jåttåvågveien 7, bygg E, 4.etasje. Telefonnummeret er som før: 51 91 22 83. 

Vi gir tilbud til vel 1800 barn i alderen 0-5 år og deres foreldre på helsestasjonen, og har skolehelsetjeneste på 7 skoler.

Vi tilbyr hjemmebesøk, sped- og småbarns konsultasjoner med helseundersøkelser, foreldreveiledning, helseopplysning, vaksinasjon (barnevaksinasjonsprogrammet), oppfølging av familier med spesielle behov, tverrfaglig samarbeid. Mat, søvn, trivsel, utvikling, ulykkesforebygging, samspill, foreldrerollen og utfordringer i hverdagen, er tema vi tar opp på konsultasjonene.

Informasjon om det faste tilbudet, Barnevaksinasjonsprogrammet, journalføring og innsynsrett. Ta kontakt dersom dere har behov for ekstra oppfølging i tillegg til det faste helsestasjonstilbudet. 


Les mer om transport, parkering, m.m.

NYE Hinna helsestasjon holder til i BYGG E

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Smartbyen Stavanger

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen