Hundvåg helsestasjon

Resepsjon, Hundvåg helsestasjon
Vi er lokalisert i en bydel med ca. 13 000 innbyggere som bor på øyene:
Sølyst, Grasholmen, Engøy, Buøy, Hundvåg, Bjørnøy, Roaldsøy og Ormøy. Vi gir tilbud til på helsestasjonen til ca 920 barn i alderen 0-5 år og har skolehelsetjeneste på 6 skoler.

Vi tilbyr hjemmebesøk, sped- og småbarns konsultasjoner med helseundersøkelser, foreldreveiledning, helseopplysning, vaksinasjon (barnevaksinasjonsprogrammet), oppfølging av familier med spesielle behov, tverrfaglig samarbeid. Mat, søvn, trivsel, utvikling, ulykkesforebygging, samspill, foreldrerollen og utfordringer i hverdagen, er tema vi tar opp på konsultasjonene.

Informasjon om det faste tilbudet, Barnevaksinasjonsprogrammet, journalføring og innsynsrett. Ta kontakt dersom dere har behov for ekstra oppfølging i tillegg til det faste helsestasjonstilbudet.

Informasjon på andre språk:
albansk, arabisk, engelsk, fransk, polsk, russisk, somali, spansk, tyrkisk 

Telefon: 51508150
Adresse: Hundvågveien 75, 4085 Hundvåg
Åpningstid:
Mandag til torsdag: 08 - 15, fredag i oddetall 08 - 15 og fredag i partall etter avtale.
E-post adresse (kun timebestilling): hundvag.helsestasjon@stavanger.kommune.no

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen