Madla helsestasjon

Resepsjon Madla helsestasjon
Vi ligger nært ved et av bydelens fine turområder - Stokkavannet, har lekeplass rett utenfor, har gode parkeringsmuligheter for våre brukere og et godt kollektivtilbud like ved. Vi gir tilbud til vel 1500 barn i alderen 0-5 år og deres foreldre på helsestasjonen, og har skolehelsetjeneste på 9 skoler.

Vi tilbyr hjemmebesøk, sped- og småbarns konsultasjoner med helseundersøkelser, foreldreveiledning, helseopplysning, vaksinasjon (barnevaksinasjonsprogrammet), oppfølging av familier med spesielle behov, tverrfaglig samarbeid. Mat, søvn, trivsel, utvikling, ulykkesforebygging, samspill, foreldrerollen og utfordringer i hverdagen, er tema vi tar opp på konsultasjonene.

Informasjon om det faste tilbudet, Barnevaksinasjonsprogrammet, journalføring og innsynsrett. Ta kontakt dersom dere har behov for ekstra oppfølging i tillegg til det faste helsestasjonstilbudet. 

Informasjon på andre språk:
albansk, arabisk, engelsk, fransk, polsk, russisk, somali, spansk, tyrkisk

Telefon: 51 50 84 70
Adresse: Madlaparken, Madlastokken 5, inngang B, 2. etasje, 4042 Hafrsfjord
Åpningstid: Mandag til fredag: 08-15 (Mandag partallsuker 8-11.30. Mandag oddetallsuker 8-14.30)
E-post (kun timebestilling): madla.helsestasjon@stavanger.kommune.no

Gruppetilbud på helsestasjonen:
- Barselgrupper: For alle nybakte foreldre.
- Pappagrupper: Annenhver tirsdag, se oppslag på helsestasjonen
- ICDP- grupper: Gruppe for norskspråklige foreldre med oppstart en gang i året, og en  internasjonalgruppe/mange ulike språk med oppstart en gang i året.
- Nettverksgruppe for for tidlig fødte barn: Les mer om tilbudet her.

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen