Sentrum Helsestasjon

Sentrum helsestasjon ligger i Arkaden kjøpesenter, inngang fra Klubbgata
Sentrum helsestasjon ligger i hjertet av byen. Vi holder til i 4 etasje i Arkaden kjøpesenter (inngang fra Klubbgata). Vi gir tilbud til ca. 2800 barn i alderen 0-5 år som bor på Eiganes, Våland og Storhaug, og vi har skolehelsetjeneste på 13 skoler.

Vi tilbyr hjemmebesøk, sped- og småbarns konsultasjoner med helseundersøkelser, foreldreveiledning, helseopplysning, vaksinasjon (barnevaksinasjonsprogrammet), oppfølging av familier med spesielle behov, tverrfaglig samarbeid. Mat, søvn, trivsel, utvikling, ulykkesforebygging, samspill, foreldrerollen og utfordringer i hverdagen, er tema vi tar opp på konsultasjonene.

Informasjon om det faste tilbudet, Barnevaksinasjonsprogrammet, journalføring og innsynsrett. Ta kontakt dersom dere har behov for ekstra oppfølging i tillegg til det faste helsestasjonstilbudet.

Informasjon på andre språk:
albansk, arabisk, engelsk, fransk, polsk, russisk, somali, spansk, tyrkisk

Telefon: 51 50 83 12
Adresse: Klubbgata 5, 4. etasje, 4013 Stavanger
Åpningstid: Mandag til fredag: 08-15, Fredag i partallsuker stengt kl. 08-12.
E-postadresse (kun timebestilling): sentrum.helsestasjon@stavanger.kommune.no

Ekspedisjonen, Sentrum helsestasjon

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen