Tasta Helsestasjon

Resepsjon Tasta helsestasjon
Tasta helsestasjon ligger i 4. etasje i Tasta Senter. Vi gir tilbud til ca. 1100 barn i alderen 0-5 år, og har skolehelsetjeneste på 6 skoler.

Vi tilbyr hjemmebesøk, sped- og småbarns konsultasjoner med helseundersøkelser, foreldreveiledning, helseopplysning, vaksinasjon (barnevaksinasjonsprogrammet), oppfølging av familier med spesielle behov, tverrfaglig samarbeid. Mat, søvn, trivsel, utvikling, ulykkesforebygging, samspill, foreldrerollen og utfordringer i hverdagen, er tema vi tar opp på konsultasjonene.

Informasjon om det faste tilbudet, Barnevaksinasjonsprogrammet, journalføring og innsynsrett. Ta kontakt dersom dere har behov for ekstra oppfølging i tillegg til det faste helsestasjonstilbudet.

Informasjon på andre språk:
albansk, arabisk, engelsk, fransk, polsk, russisk, somali, spansk, tyrkisk

Telefon: 51 50 82 70
Adresse: Tasta Senter, Tastatunet 1 -3, 4.etg. 4027 Stavanger

Åpningstid:
Mandag til torsdag: 08 - 15
Fredag: etter avtale.
E-post adresse (kun timebestilling): tasta.helsestasjon@stavanger.kommune.no

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen