Barneskolen, 1-7 trinn

Ta kontakt med oss!
Skolehelsetjenesten er på skolen på faste dager/tider. Informasjon om dette finner du på skolens hjemmeside/Linksidene. Om nødvendig kan helsesøster også kontaktes på helsestasjonen.
Helsesøster ønsker kontakt med alle ny-tilflyttede elever.

Helse og utvikling
Skolehelsetjenesten jobber for å fremme en best mulig helsemessig utvikling hos elevene. Vi tilbyr helseundersøkelser, vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet, oppfølging og samtaler, og vi har undervisning og veiledning i grupper og klasser.

Tema vi ofte møter i skolehelsetjenesten i barneskolen er:
-
Trivsel, klassemiljø, mobbing
- Når eleven ikke vil/gruer seg for å gå på skolen
- Pubertet og vekstutvikling
- Spørsmål vedrørende psykisk helse, syn, hørsel, søvn, sengevæting
og andre plager

Barnet i familien
Barn vil ofte påvirkes av hvordan en har det i familien.
Noen ganger kan familier komme i en vanskelig livssituasjon.
(f.eks. samlivsbrudd, fysisk og psykisk sykdom, rus, tap av nære). Skolehelsetjenesten oppfordrer foreldrene til å informere om dette til skolen og/eller helsesøster, slik at barnet kan møtes på en god måte i en vanskelig livssituasjon.

Samarbeid
Skolehelsetjenesten samarbeider med lærere, PPT, lege, barnevern og andre aktuelle instanser. En utvidet del av helsestasjon- og skolehelsetjenesten er helsestasjonens familiesenter og psykologtjenesten. Helsesøster kan formidle kontakt med disse tjenestene for elever og familier.
Helsesøster har taushetsplikt. Det tas kontakt med foreldrene for å få samtykke dersom vi trenger, eller skal videreformidle, informasjon om barnet.

Fast program for skolehelsetjenesten:

1. klasse
Helsesøster besøker klassen.
Presentasjon av skolehelsetjenesten på foreldremøte.

2. klasse
Tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio.

3. klasse
Høyde og vektmåling av alle.

3. eller 4. klasse
Tema som helsesøster kan ta opp i klassen: egenomsorg
(fysisk og psykisk helse) og kosthold.

5. eller 6 klasse
Helseopplysning i grupper med tema pubertet,
menstruasjon og hygiene.

6. klasse
Tilbud om vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR).

7. klasse
Tilbud om HPV vaksine til jenter
(humant papillom virus, livmorhalskreft).


Gruppetilbud på noen skoler:
Barn med to adresser

Bydekkende gruppetilbud:
-
Aktivitetsgrupper for barn som pårørende
- Sorggrupper
- Livsstilskolen, et tilbud til familier med barn som strever med overvekt

Kurs arrangert av Helsestasjonens familiesenter:
- Fortsatt Foreldrekurs - for foreldre etter samlivsbrudd
- De Utrolige Årene – veiledningskurs for foreldre

Journalføring
Det opprettes journal på alle barn som får tilbud om konsultasjoner og helseundersøkelser ved helsestasjonen. Når barnet begynner på skolen sendes journalen til skolehelsetjenesten.
Journalen skal bidra til at barnet får faglig forsvarlig oppfølging fra nyfødtalder til og med 10. klassetrinn. Journalen består av en papirjournal og en elektronisk journal. Den inneholder blant annet helseopplysninger og vaksinasjonsstatus, nedtegnelser fra helseundersøkelser og samtaler, og kopier av brev og epikriser (jf. Forskrift om pasientjournal).

Gi oss beskjed dersom dere flytter
Vi sender da journalen til den nye skolehelsetjenesten, slik at de kan følge opp barnet videre.

Innsynsrett
Foreldre/foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet.
Når barnet er mellom 12 og 16 år skal opplysninger ikke gis til foreldrene eller andre med foreldreansvaret når barnet av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette.
Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis foreldre eller andre med foreldreansvaret når barnet er under 18 år
(jf. Pasient og brukerrettighetsloven § 3-4.)

Spør oss gjerne om mer informasjon!

Vedlegg
- Last ned informasjonsbrosjyren Info om skolehelsetjenesten i barneskolen
- Last ned informasjonsbrosjyren "Til alle foreldre på 7.trinn"

Logo og visjon til Helsestasjons- og skolehelsetjenesten: For familiens helse og trivsel

 

         Trykk på bildet og kom til siden hvor du kan finne ut hvilken helsestasjon du tilhører
           Finn din helsestasjon her

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen